วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์เงิน หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ LED สี จำนวน 2 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
เหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-52-0002
2  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)