วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2567
จ้างจัดทำโครงเหล็กติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย เทศบาลตำบลห้วยหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา จำนวน 95 ชุด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล เทศบาลตำบลห้วยหิน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาลตำบลห้วยหิน ทั้ง 7 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 /2566 (จำนวน 4 งวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยหิน ทั้ง 2 แห่ง จำนวน 4 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง