เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hauyhin.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565


เทศบาลตำบลห้วยหินประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และข้อราชการอื่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน ชั้น 2
2024-04-05
2024-04-03
2024-04-02
2024-03-27
2024-03-27
2024-02-29
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-22
2023-12-22