เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
   
 
 

 

 

 


  นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ...
  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
  ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้นโยบายสำคัญกระทรวงมห...
  ร่วมมอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้