เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hauyhin.go.th

 
   
 

 

 

 


  โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 256...
  โครงการถนนปลอดภัยถนนสีขาวและป้องกันอุบัติเหตุทางถน...
  ประชาคม 19 หมู่บ้าน ประจำปี 2567
  พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 69 รูป
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 

 

 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 
 
เทศบาลตำบลห้วยหิน เลขที่ 99 หมู่ 15 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
โทรศัพท์ 044-186-216 โทรสาร 044-186-211
E - mail : adminH2n@hauyhin.go.th
เพจ Facebook : เทศบาลตำบลห้วยหิน
© copyright 2024 design by Timesmediawebdesign