เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
 

 

 

 


โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 31 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลห้วยหิน โดยการนำของ นายไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลฯ ได้ดำเนินโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและรู้จักวิธีการดูแลตัวเอง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยหิน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุทั้ง 19 ชุมชนในเขตตำบลห้วยหิน จำนวน  100 คน

ในช่วงเช้า เป็นการฟังบรรยายธรรมะ หัวข้อ "ผู้สูงวัย อยู่อย่างไร ให้เป็นสุข" โดยพระมหาไพโรจน์ ปภัสสะโร ป.ธ.๙ อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดไทยจานสามัคคี

ในช่วงบ่าย วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ผู้สูงอายุยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" โดยนายวิมลศักดิ์  ปริยงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน





2024-04-05
2024-04-03
2024-04-02
2024-03-27
2024-03-27
2024-02-29
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-22
2023-12-22