เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hauyhin.go.th

 
 

 

 

 


โครงการชุมชนน่าอยู่ ปลอดขยะและลูกน้ำยุงลาย


31 พฤษภาคม 2566 🕘09.00 น.

นายไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหินกล่าวเปิดงาน"โครงการชุมชนน่าอยู่ ปลอดขยะและลูกน้ำยุงลาย" ประจำปี 2566 โดยท่านปลัดประกาศิต วิวาโค ปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ แก่ผู้ร่วมประชุมได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม.และอสม. แต่ละหมู่บ้าน

2024-05-28
2024-04-05
2024-04-03
2024-04-02
2024-03-27
2024-03-27
2024-02-29
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-22