เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

สภาเทศบาล

นายขรรชัย  คำพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน

โทร.063-5890669

นายปราบ  เกาะโค้ง


รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน

โทร.090-3753470นายประกาศิต  วิวาโค

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน


โทร.098-9866946

นายธนวัฒน์  คำพันธ์ นายคำมาย  ปิวไธสง นายสัมภาษณ์  บุญคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 1
โทร.084-3762785 โทร.087 - 2534791 โทร.065-0203665


 
นายถาวร  สุดตานา
นายไพทูรย์  มาตรนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 1
โทร.098-2730502
โทร.086-0457190
   

นายบุญสวย  จันทร์พรม นายสมยศ  มหาดพรม นายวิชาญ  ทิศกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 2
โทร.089-5811029 โทร.090-8312039 โทร.089-1585365นายพรรณศักดิ์  สุดหอม
นายธีรภัทร์  รัตน์นนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 2
โทร.084-9581870
  โทร.093-3209329