เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

กองการศึกษา


 


นายวิรัตน์  ศิริวัฒน์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

โทร 082-2052536

ว่าง


หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


 

  นายธนวิทย์  ดีด้วยชาติ
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

โทร 0813627276
นางจิรวัฒน์ บุระคร


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


โทร 061-9695641
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงิ้ว 

  นางอำไพ  อินตา

นางศรีไพร  ศิริวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร 087-2547966

โทร 091-8286602

  นางอัญชัญ  สุวะเสน 
  นายมังกร เปล่งศรี 
ครู
ครูชำนาญการ 
โทร 093-3834142
โทร 065-9691363
 

พนักงานจ้างกองการศึกษา
 
 
 
 นายวิเชียร เที่ยงธรรม
   พนักงานขับรถยนต์
โทร  062-2787453