เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

หน่วยตรวจสอบภายใน


 นายประกาศิต  วิวาโค
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยหิน
โทร 098-9866946

นางสาวธารารัตน์  สังฆะมณี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร.096-3245366