เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลห้วยหิน[วันที่ 2020-05-29][ผู้อ่าน 14]
 
  ปิดศูนย์กักกันตัวตำบลห้วยหิน ณ โรงเรียนชุมชนวัดโคก...[วันที่ 2020-05-27][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ...[วันที่ 2020-05-18][ผู้อ่าน 17]
 
  ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[วันที่ 2020-04-13][ผู้อ่าน 30]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า...[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 37]
 
  วันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลห้วยหิน[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมเกษตรกรในการใช้สารเคมีทางการเกษ...[วันที่ 2020-03-17][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 44]
 
  อธิกสุรทิน RUN "วิ่งรักษ์โลก"[วันที่ 2020-02-29][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน หลักสูตร "การทำส...[วันที่ 2020-02-26][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่[วันที่ 2020-02-25][ผู้อ่าน 61]
 

หน้า 1|2|3|4