เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยหิน แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่3 [ 13 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]5
3 ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]3
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพธิ์ทอง [ 28 พ.ย. 2565 ]5
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ บ้านเพชรสมบูรณ์ หมู่ที่19 [ 9 พ.ย. 2565 ]12
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8- บ้านโคกล่าม หมู่ที่10 [ 9 พ.ย. 2565 ]18
7 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) [ 28 ต.ค. 2565 ]5
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยหิน หมู่ที่1-บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่4 [ 24 ต.ค. 2565 ]15
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่2-ช่วงบ้านโคกล่าม หมู่ที่10 [ 24 ต.ค. 2565 ]15
10 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]19
11 เผยแพร่กฎบัตรการตรวจภายในทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยหิน [ 30 ก.ย. 2565 ]28
12 การดำเนินโครงการพานิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี2565(งวดที่1) [ 23 ก.ย. 2565 ]29
13 ประกวดราคาซื้อรถแทรคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 5 ก.ย. 2565 ]36
14 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565(ครั้งที่1) [ 22 ส.ค. 2565 ]36
15 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน [ 17 ส.ค. 2565 ]37
16 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน [ 17 ส.ค. 2565 ]36
17 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]91
18 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]47
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3 [ 8 ส.ค. 2565 ]48
20 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7