เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่กฎบัตรการตรวจภายในทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยหิน [ 30 ก.ย. 2565 ]1
2 การดำเนินโครงการพานิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี2565(งวดที่1) [ 23 ก.ย. 2565 ]4
3 ประกวดราคาซื้อรถแทรคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 5 ก.ย. 2565 ]12
4 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565(ครั้งที่1) [ 22 ส.ค. 2565 ]11
5 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน [ 17 ส.ค. 2565 ]14
6 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน [ 17 ส.ค. 2565 ]12
7 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]31
8 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]18
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3 [ 8 ส.ค. 2565 ]19
10 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]10
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเพชร [ 3 ส.ค. 2565 ]29
12 การจัดกิจกรรม วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ [ 5 ก.ค. 2565 ]20
13 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ [ 29 มิ.ย. 2565 ]17
14 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" [ 23 มิ.ย. 2565 ]15
15 ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ [ 17 มิ.ย. 2565 ]17
16 โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่นที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง [ 17 มิ.ย. 2565 ]14
17 แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย [ 17 มิ.ย. 2565 ]14
18 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเรื่องการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ [ 8 มิ.ย. 2565 ]27
19 ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเพชร [ 25 พ.ค. 2565 ]27
20 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565(ครั้งที่1) [ 23 พ.ค. 2565 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6