เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]0
2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 27 เม.ย. 2566 ]3
3 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]3
4 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 1) [ 27 เม.ย. 2566 ]0
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือน ต.ค-มี.ค.66 [ 17 เม.ย. 2566 ]5
6 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน สมัยสามัญ สมัยแรก [ 10 เม.ย. 2566 ]0
7 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบ66 [ 3 เม.ย. 2566 ]6
8 ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง [ 24 มี.ค. 2566 ]4
9 ประกาศจัดจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ [ 22 มี.ค. 2566 ]4
10 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยหิน แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 มี.ค. 2566 ]10
11 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยหิน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลของเทศบาลตำบลห้วยหิน [ 13 มี.ค. 2566 ]7
12 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยหิน [ 9 มี.ค. 2566 ]6
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงิ้ว [ 22 ก.พ. 2566 ]5
14 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (ครั้งที่ 1) [ 6 ก.พ. 2566 ]0
15 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลห้วยหิน [ 2 ก.พ. 2566 ]6
16 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยหิน แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่3 [ 13 ม.ค. 2566 ]16
17 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]15
18 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชาและผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (ครั้งที่ 1) [ 23 ธ.ค. 2565 ]0
19 ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]13
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพธิ์ทอง [ 28 พ.ย. 2565 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8