เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยหิน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พุทธศักราช 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]4
2 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]14
3 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาล [ 7 ส.ค. 2563 ]13
4 ประกาศที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 เม.ย. 2563 ]283
5 ภงส.3 (เฉพาะ)ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง [ 13 เม.ย. 2563 ]30
6 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ [ 17 มี.ค. 2563 ]31
7 กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]35
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]9
9 รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ [ 22 พ.ย. 2562 ]51
10 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยหิน ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลห้วยหิน [ 8 พ.ย. 2562 ]59
11 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยหิน จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้วยหิน [ 8 พ.ย. 2562 ]62
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]11
13 มอบอำนาจให้รองปลัดปฎิบัติชการแทนปลัดเทศบาล [ 11 ม.ค. 2562 ]3
14 รายงานการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลดูแลงาน [ 11 ม.ค. 2562 ]5
15 มอบหมายการติดตามงานเป็นกรณีพิเศษ [ 11 ม.ค. 2562 ]4
16 การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]6