เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  คณะกรรมการเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและน...
   

ภาพคณะกรรมการเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน บริเวณสนามกีฬาด้านหลั...

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปลอดภัยจากโรคพิษสุนั...
   

เทศบาลตำบลห้วยหินจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้อ...

  พิธีมอบโล่รางวัลโครงการชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะและลูกน้...
   

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 พิธีมอบโล่รางวัลโครงการชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะและลูกน้ำยุงลาย พ.ศ. 2565 ทั้ง 19...

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯในพระราชดำริ
   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯในพระราชดำริ ณ สวนป่าสาธารณะโรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ในวันพ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้