เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการถนนปลอดภัย-ถนนสีขาว และป้องกันอุบัติเหตุทาง...
   

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยหิน ได้จัดโครงการถนนปลอดภ...

  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...
   

วันที่ 16 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลห้วยหิน ได้รับเกียรติจากท่านณัฐพล  ยืนยิ่ง นายอำเภอหนองหงส์...

  โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ...
   

ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลห้วยหินได้จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกา...

  โครงการอบรมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน...
   
โครงการอบรมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ปี 2563 ในการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้