เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 

 

 

 


  ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ หมู่ที่15
  ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ หมู่ที่5
  โครงการฟันสวย ยิ้มใส
  โครงการธรรมะบำบัดวัยชราไม่ซึมเศร้าสร้างสุขภาพจิตที...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN