เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมา...
   

วันที่ 31 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลห้วยหิน โดยการนำของ นายไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้...

  การจัดทำขยะเปียกของตำบลห้วยหิน
   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลห้วยหิน นำโดยนางเปรมจิต จันทะแจ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณส...

  มหกรรมออกกำลังกายตำบลห้วยหิน
   

🗒

  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้