เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 

 

 

 


  โครงการชุมชนน่าอยู่ ปลอดขยะและลูกน้ำยุงลาย
  มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแ...
  การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้ง...
  การประเมินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA ของเทศบาลและ อบ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN