เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


ทต.ห้วยหินรณรงค์ให้ความรู้อาหารปลอดภัย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ประชาชนในพื้นที่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ


2022-11-17
2022-11-09
2022-09-20
2022-08-17
2022-08-05
2022-08-03
2022-06-29
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-13