เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก


15 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลห้วยหิน ร่วมกับ รพสต.บ้านโนนงิ้ว อสม. ร่วมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

2022-11-17
2022-11-09
2022-09-20
2022-08-17
2022-08-05
2022-08-03
2022-06-29
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-13