เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565


เทศบาลตำบลห้วยหินจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยหิน พร้อมให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีน แมว สุนัข ในเขตเทศบาลตำบลห้วยหินทั้ง 19 หมู่บ้าน

2022-08-17
2022-08-05
2022-08-03
2022-06-29
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-28