เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯรับเช็คเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ


9 มกราคม 2566 ⏰10.00 น. ท่านนายกไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน พร้อมด้วย 👉นายประกาศิต วิวาโค ปลัดเทศบาล 👉นายภูวนาถ ภาวะรัตน์ รองปลัดเทศบาล เข้ารับเช็คเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุตำบลห้วยหิน จำนวน 2 หลัง ณ สำนักงาน พมจ.บุรีรัมย์
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-10
2023-04-13
2023-04-05