เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565


เทศบาลตำบลห้วยหินประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และข้อราชการอื่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน ชั้น 2
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-10
2023-04-13
2023-04-05