เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


มหกรรมออกกำลังกายตำบลห้วยหิน


🗒 17 มกราคม 2566 🕐08.30 น.

นายไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพประชาชน ตำบลห้วยหิน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ คณะครู นักเรียนโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม อสม.แต่ละหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยหิน🏌️‍♀️🤸‍♂️🤸

2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-10
2023-04-13
2023-04-05