เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


การจัดทำขยะเปียกของตำบลห้วยหิน


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลห้วยหิน นำโดยนางเปรมจิต จันทะแจ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมกับ ผอ.รพสต.ทั้งสองแห่ง อสม. และประชาชนในเขตลงพื้นที่ หมู่ที่ 5,19, ทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกเพื่อรายงานท้องถิ่นอำเภอต่อไป

2023-03-10
2023-02-14
2023-01-31
2023-01-30
2023-01-17
2023-01-14
2023-01-09
2022-12-29
2022-12-22
2022-12-14