เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 31 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลห้วยหิน โดยการนำของ นายไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลฯ ได้ดำเนินโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและรู้จักวิธีการดูแลตัวเอง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยหิน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุทั้ง 19 ชุมชนในเขตตำบลห้วยหิน จำนวน  100 คน

ในช่วงเช้า เป็นการฟังบรรยายธรรมะ หัวข้อ "ผู้สูงวัย อยู่อย่างไร ให้เป็นสุข" โดยพระมหาไพโรจน์ ปภัสสะโร ป.ธ.๙ อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดไทยจานสามัคคี

ในช่วงบ่าย วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ผู้สูงอายุยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" โดยนายวิมลศักดิ์  ปริยงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน

2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-10
2023-04-13
2023-04-05