เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 

 

 

 


การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลห้วยหิน ประจำปี 2566 “ห้วยหินเกมส์”


10/05/2566 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลห้วยหิน ประจำปี 2566 “ห้วยหินเกมส์” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในเขตตำบลห้วยหินได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา ทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ ลดภาวะการเจ็บป่วย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และสร้างความสามัคคีในชุมชน

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนงิ้วฯ ในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่แข่งขัน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลห้วยหิน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ช่องทางการติดต่อเรา 👇👇

⚡️โทรศ้พท์ 0-44816-216

⚡️Line : https://lin.ee/8VYh21QN

⚡️Website : http://www.hauyhin.go.th/index.php

⚡️สายด่วนกู้ชีพเทศบาลตำบลห้วยหิน : 082-1274637 หรือ 1669

⚡ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-4418-6200

2023-09-15
2023-09-14
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-07
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27