เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 

 

 

 


การประเมินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA ของเทศบาลและ อบต. เป้าหมาย 5 แห่ง


วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลห้วยหิน เข้ารับการประเมินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA ของเทศบาลและ อบต. เป้าหมาย 5 แห่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยหิน

2023-09-15
2023-09-14
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-07
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27