เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 

 

 

 


ออกติดตามเยี่ยมมอบของใช้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหิน


วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นำโดยท่านนายกไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านปลัดประกาศิต วิวาโค 
ผอ.สามารถ ปัดตาเทสัง ร่วมกับ อสม. และพนักงานเทศบาลตำบลห้วยหินลงพื้นที่ออกติดตามเยี่ยมมอบของใช้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหิน

2023-09-15
2023-09-14
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-07
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27