เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 

 

 

 


โครงการชุมชนน่าอยู่ ปลอดขยะและลูกน้ำยุงลาย


31 พฤษภาคม 2566 🕘09.00 น.

นายไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหินกล่าวเปิดงาน"โครงการชุมชนน่าอยู่ ปลอดขยะและลูกน้ำยุงลาย" ประจำปี 2566 โดยท่านปลัดประกาศิต วิวาโค ปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ แก่ผู้ร่วมประชุมได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม.และอสม. แต่ละหมู่บ้าน

2023-09-15
2023-09-14
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-07
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27