เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 

 

 

 


มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย)


🗒31 พฤษภาคม 2566 🕘09.00 น.

นายไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน พร้องทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) จำนวน 6 ราย ดังนี้

นายวินัย เขียวชัยภูมิ ประเภทความเสียหาย คอกสัตว์เสียหาย

นายไพศาล เพวงศ์ ประเภทความเสียหาย บ้านพักอาศัย

นางจำรอง จินสีดา ประเภทความเสียหาย บ้านพักอาศัย

นายอำพร สร้อยไข ประเภทความเสียหาย ยุ้งข้าว

นายสมาน สิมหลวง ประเภทความเสียหาย บ้านพักอาศัย

นายอนุวัฒน์ ศรีเนาวรัตน์ ประเภทความเสียหาย บ้านพักอาศัย

2023-09-15
2023-09-14
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-07
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27