เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


พ่นหมอกควันควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ปี 2565


เทศบาลตำบลห้วยหิน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโพธิ์เงิน ผู้นำชุมชน และ อสม. ออกพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ปี 2565 โซนที่ 2 ตำบลห้วยหิน

2022-11-17
2022-11-09
2022-09-20
2022-08-17
2022-08-05
2022-08-03
2022-06-29
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-13