เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 

 

 

 


พ่นหมอกควันควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ปี 2565


เทศบาลตำบลห้วยหิน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโพธิ์เงิน ผู้นำชุมชน และ อสม. ออกพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ปี 2565 โซนที่ 2 ตำบลห้วยหิน

2023-09-15
2023-09-14
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-07
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27