เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


โครงการรวมพลังคนรักสุขภาพปั่นเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลห้วยหินได้จัดโครงการรวมพลังคนรักสุขภาพปั่นเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  นำโดยท่านนายกไพบูลย์ ธิติพิสุทธิ์กุล คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ท่านปลัดประกาศิต  วิวาโค ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ พร้อมด้วย รพสต. ทั้ง 2 แห่ง ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ทั้ง 19 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลห้วยหิน 

2022-11-17
2022-11-09
2022-09-20
2022-08-17
2022-08-05
2022-08-03
2022-06-29
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-13