เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 


นายวิรัตน์  ศิริวัฒน์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

โทร 082-2052536


 

  นายธนวิทย์  ดีด้วยชาติ
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

โทร 0813627276

 

  นางอำไพ  อินตา
นางศรีไพร  ศิริวัฒน์
  นางอัญชัญ  สุวะเสน 
ครูชำนาญการ    ครูชำนาญการ  ครู
โทร 087-2547966
โทร 091-8286602 โทร 093-3834142
นางจิรวัฒน์ บุระคร


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


โทร 061-9695641
 

พนักงานจ้างกองการศึกษา
 
 
   
นางบัวลอง  ชิดนอก
นายวิเชียร เที่ยงธรรม
  ผู้ดูแลเด็ก 
   พนักงานขับรถยนต์
 โทร 098-3102829 โทร  062-2787453