เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 21 ธ.ค. 2565 ]25
2 การประเมิณจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 21 ธ.ค. 2565 ]20
3 ประมวลจริยธรรมของเจ้าที่รัฐ [ 20 ธ.ค. 2565 ]25
4 ข้อกำหนดทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลห้วยหิน [ 3 ต.ค. 2565 ]20
5 หลักการบริหารและทรัพยากรบุคคล ปี2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]121
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]99
7 แผนพัฒนาบุคลากรปี2564-2566 [ 16 ธ.ค. 2563 ]82
8 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี64 [ 15 ธ.ค. 2563 ]81
9 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]111
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบ 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]80
11 คู่มือปฏิบัติการงานธุรการ [ 19 พ.ย. 2563 ]80
12 แผนพัฒนาพนักงานบุคคลกร-ทต.ห้วยหินประจำปี2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]116
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคปีงบ64-66 [ 5 ต.ค. 2563 ]136
14 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี64-66 [ 5 ต.ค. 2563 ]117
15 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ita [ 14 ต.ค. 2562 ]81
16 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ita [ 14 ต.ค. 2562 ]153
17 รายงานผลการดำเนินงาน(การอบรม) [ 7 ต.ค. 2562 ]77
18 การมอบอำนาจการปฏิบัติหน้าที่ [ 8 เม.ย. 2562 ]79
19 คำสั้งมอบหมายงาน62 ฉบับปรับปรุง [ 10 ม.ค. 2562 ]133
20 การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล [ 7 ม.ค. 2562 ]115