เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]3
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]2
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 2) [ 22 ส.ค. 2566 ]26
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 1) [ 11 ส.ค. 2566 ]23
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 2) [ 8 พ.ค. 2566 ]28
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 1) [ 12 เม.ย. 2566 ]27
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]28
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 [ 4 ม.ค. 2566 ]36
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (ครั้งที่ 2) [ 24 ส.ค. 2565 ]52
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (ครั้งที่ 1) [ 10 ส.ค. 2565 ]52
11 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1) [ 25 พ.ค. 2565 ]56
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (ครั้งที่ 1) [ 12 เม.ย. 2565 ]26
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2) [ 4 มี.ค. 2565 ]112
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1) [ 10 ก.พ. 2565 ]84
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 ครั้งที่ 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]78
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งทื่ 2) [ 3 ก.ย. 2564 ]79
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งทื่ 1) [ 18 ส.ค. 2564 ]124
18 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]118
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]122
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]114
 
หน้า 1|2